Ioan Scurtu - POLITICA SI VIATA COTIDIANA IN ROMANIA IN SECOLUL AL XX-LEA SI INCEPUTUL CELUI DE-AL XXI-LEA

73.50 RON
Ioan Scurtu - POLITICA SI VIATA COTIDIANA IN ROMANIA IN SECOLUL AL XX-LEA SI INCEPUTUL CELUI DE-AL XXI-LEA
Nu este in stoc

Lucrarea tratează principalele aspecte ale vieţii politice şi unele elemente ale vieţii cotidiene din România secolului XX-lea şi primele două decenii ale secolului al XXI-lea.
Sunt abordate următoarele teme:
- Activitatea politică şi rolul unor personalităţi : Carol I, Spiru C. Haret, Nicolae Titulescu, Gheorghe I. Brătianu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu
- Politica externă a României în câteva situaţii limită : vara anului 1940, 22 iunie 1941, iunie 1958, iulie 1971, decembrie 1989.
- Extremismul politic, de stânga şi de dreapta
- Minorităţile naţionale din România în perioada interbelică
- Viaţa cotidiană a românilor în secolul XX
- Poziţia unor intelectuali faţă de societatea în care trăiau.