Ilie Badescu, Gheorghe Sisestean, Florin Popa - ATLAS SOCIOLOGIC RURAL

59.80 RON
Ilie Badescu, Gheorghe Sisestean, Florin Popa - ATLAS SOCIOLOGIC RURAL

Atlasul sociologic rural este un material cartografic care însumează un număr de peste 200 de hărţi, legende şi texte explicative cu privire la starea economică, demografică, a politicilor sociale şi de dezvoltare referitoare la mediul rural. Atlasul cuprinde hărţi privind sporul natural, sporul migratoriu, natalitate, mortalitate şi nupţialitate în rural, situaţia I.M.M.-urilor, gradul de exploatare agricolă, gospodăriile ţărăneşti, formele asociative, starea de sănătate şi sărăcie în rural, precum şi o serie de hărţi descriptive legate de disparităţile rurale şi efectele în rural ale politicilor fiscale, sociale şi de dezvoltare.

„Atlasul sociologic rural” este încununarea unui întreg efort de cercetare pluri-dimensională asupra stării lumii rurale care valorifică tradiţia sociologică a Scolii Româneşti de Sociologie.