Ilie Badescu, Gheorghe Sisestean, Florin Popa - ATLAS SOCIOLOGIC RURAL

59.80 RON
Ilie Badescu, Gheorghe Sisestean, Florin Popa - ATLAS SOCIOLOGIC RURAL
Nu este in stoc

Atlasul sociologic rural este un material cartografic care însumează un număr de peste 200 de hărţi, legende şi texte explicative cu privire la starea economică, demografică, a politicilor sociale şi de dezvoltare referitoare la mediul rural. Atlasul cuprinde hărţi privind sporul natural, sporul migratoriu, natalitate, mortalitate şi nupţialitate în rural, situaţia I.M.M.-urilor, gradul de exploatare agricolă, gospodăriile ţărăneşti, formele asociative, starea de sănătate şi sărăcie în rural, precum şi o serie de hărţi descriptive legate de disparităţile rurale şi efectele în rural ale politicilor fiscale, sociale şi de dezvoltare.

„Atlasul sociologic rural” este încununarea unui întreg efort de cercetare pluri-dimensională asupra stării lumii rurale care valorifică tradiţia sociologică a Scolii Româneşti de Sociologie.