Gh. Buzatu coordonator - MARESALUL ANTONESCU LA JUDECATA ISTORIEI

69.60 RON
Gh. Buzatu coordonator - MARESALUL ANTONESCU LA JUDECATA ISTORIEI
Nu este in stoc

 

Mareşalul Ion Antonescu - mai este necesar să subliniem? - a intrat deja în legendă. O legendă care, cu trecerea timpului, a prins, nimic mai simplu, contur, iar în cele din urmă s-a consolidat temeinic, astfel că, astăzi, orice tentativă de a o “demola” ori ridiculiza stârneşte, în cel mai fericit caz, mila… El a trăit, după cum şi-a dictat. Iar, în clipa supremă, a dovedit că a ştiut şi cum să moară! Era nu atât un răspuns dat bezmeticilor ajunşi Învingători, cât, mai degrabă, o lecţie dată poporului român într-una din clipele cele mai groaznice ale existenţei sale de două ori milenare, o sfidare adresată netrebniciei şi neputinţei şi, de ce nu, un legământ, în sensul: Nu vă părăsesc! Voi reveni!

        Mareşalul Antonescu la judecata istoriei reuneşte, în cele două compartimente distincte, numeroase studii originale pregătite pentru acest volum, contribuţii şi eseuri ale unor reputaţi istorici, în frunte cu însuşi Nicolae Iorga, Patriarhul istoriografiei române, dar şi mărturii ale unora dintre “actorii” dramei României în cursul celui de-al doilea război mondial (Regele Mihai I, C. Rădulescu-Motru, Constantin I. Kiriţescu, Sextil Puşcariu, Ion Petrovici, Vasile Harea, Grigore Gafencu, Gheorghe Barbul, generalii Constantin Pantazi, Ion Gheorghe şi Platon Chirnoagă, Henriette şi George Magherescu) ori contribuţii semnate de faimosul istoric german Andreas Hillgruber, Şerban C. Andronescu, Nicolae Baciu ş.a. Au fost reţinute, în context, remarcabilele Însemnări din celulă, din primele ceasuri după lovitura de stat de la 23 august 1944, datorate Mareşalului Ion Antonescu personal. Ne face o deosebită plăcere să exprimăm întreaga gratitudine colaboratorilor care au pregătit special texte pentru tomul de faţă (Academician Dan Berindei, Raoul Şorban, Adrian Păunescu, Gh.I. Ioniţă, Jipa Rotaru, V.F. Dobrinescu, Dana Beldiman, Horia Dumitrescu, Ion Coja, Teodor Mavrodin, Virgiliu Z. Teodorescu, Radu Theodoru, Kurt Treptow, Octavian Burcin, Şerban Alexianu, Robert Zidaru, Stela Cheptea, Mihai Ungheanu, Mircea Dogaru, Vlad Hogea, Cezar Mâţă, Mihai Lupoi, Mihai Popa), iar pagini de substanţă am desprins din cărţile şi studiile datorate d-lor Florin Constantiniu, membru corespondent al Academiei Române, Larry L. Watts, Alesandru Duţu, Corneliu Vadim Tudor, Ioan Dan, Didi Miler, Traian Golea ş.a.

          Mareşalul Antonescu la judecata istoriei nu-şi propune altceva, se înţelege, decât să continue şi să încurajeze discuţiile libere despre UN OM şi O EPOCĂ. Cu metodele şi mijloacele specifice istoriei.