Despre editură

Istoria ne-a demonstrat de-a lungul mileniilor că o ţară şi un popor nu pot dăinui fără creaţiile spirituale ale fiecărei generaţii trăitoare, fapt care ne obligă şi pe noi să aducem în dezbaterea naţională şi internaţională valorile generaţiilor contemporane, întrucât nu de puţine ori naţiunea română a marcat prin vârfurile ei spiritualitatea universală.

Starea noastră prezentă a impus apariţia în lumea cărţilor a editurii Mica Valahie, înfiinţată în anul 2001, care a adus în spiritualitatea românească cărţi şi reviste ştiinţifice de istorie, sociologie, antropologie, economie, geopolitică şi politologie cu autori de mare suprafaţă şi cuprindere, reprezentând sisteme de referinţă pentru domeniile menţionate.

Lucrările ştiinţifice editate au fost grupate în trei colecţii marcante:
* ROMÂNII ÎN ISTORIA UNIVERSALĂ;
* ENCICLOPEDIA VIEŢII RURALE;
* NAE IONESCU ŞI DISCIPOLII SĂI ÎN ARHIVELE SECURITĂŢII.

Păstrându-se ţinuta intelectuală şi rigoarea ştiinţifică suntem deschişi pentru noi colaborări naţionale şi internaţionale.
                                                                Editură acreditata CNCSIS.